Opos Vandi

Nurt betonowy w Świeckim Kościele Wandejskim, radykalnie wrogi wobec bravogirlizmu i innych herezji, sprzeciwiający się swobodnej interpretacji Pism Wandowych, oraz nowemu nazewnictwu.

Za papierek lakmusowy przynależności do betonu kościelnego uznawany jest stosunek do nazwy urzędnika kościelnego stojącego na czele archiwandezji: betonowcy używają pochodzącego z początków ŚKW określenia „archiksięć”, moderniści zaś promują ukute za wandyfikatu Cizi Bokassy II i zapisane w Kodeksie ŚKW określenie „arcyżenadyn”.

Najradykalniejszym skrzydłem Opos Vandi jest na poły schizmatycki Prawdziwie Świecki Kościół Starowandyjski.

Linki