Katiuszyn Rewoluty Lepki

Urodzony 7 września 2007 roku pod imieniem Marek, w grudniu przemianował się na Palpatyna Zgonarchę.

Wielokrotny kwiaton, legendarny szef SB, dyplomata, a także (mianowany) Prezydent Wandystanu przez okres blisko roku. Jego kadencja trwała w czasach głębokiego kryzysu, który jak mówią niektórzy był celowo podtrzymywany przez niego samego.

Twórca Radia Wandyja i dyrektor Programu 1 tegoż.

Inicjator tzw. Wandokalipsy - groźby zagłady Wandystanu przez wielki meteoryt. Ostatecznie Palpatyn Zgonarcha Lepki zginął w grudniu 2010 r., ratując Wandystan przed upadkiem meteoru.

Odrodzony w okolicach stycznia 2011 r. pod imionami Katiuszyn Rewoluty (jako klon oryginału). Po krótkiej bytność w MW znika aż do sierpnia roku 2012, kiedy to dał pierwsze znaki życia po II Zjednoczeniu. Angażuje się odbudowę, a w okresie marzec-lipiec 2013 r. ponownie piastuje godność prezydenta. Sygnatariusz deklaracji III Niepodległości, zaprzestaje aktywności wkrótce po jej ogłoszeniu, tłumacząc się ogólnym wypaleniem.

Prezydenci Mandragoratu Wandystanu
Tymczasowy Prezydent
Pierwsza niepodległość
Pierwsze zjednoczenie
Druga niepodległość

wprowadzenie Stanu Klęski Aktywnościowej, kolejni prezydenci mianowani przez Mandragorów

Drugie zjednoczenie
Trzecia niepodległość