Janusz Żenada

Żenada z karakachanowem (1956-2002?) Najbliższy współpracownik towarzysza Wandy, jeszcze z czasów krwawego reżimu Mikołaja Mikołaja. Uświadomiony klasowo podczas jednego z pierwszych większych wieców KPS w Grodzisku, gdzie pracował jako tania siła robocza w korporacji Innuendo.

Po wydarzeniach rewolucji leblandzkiej ziemski następca towarzysza Wandy. Bliski przyjaciel komendanta Krystyny. O jego życiu traktuje wiele ksiąg Pism Wandowych.

Ojcowie Świeccy
Bezkonklawowi
Wybrani na konklawe