Indeks: Wandejczycy

Wandejczykiem jest każdy kto przez jakikolwiek czas zamieszkiwał i udzielał się w Wandystanie. Gdyż Wandejczykiem się nie bywa, Wandejczykiem się jest.