Ola Hughson

Ola-Kaarina Antti de Bourbon-Hughson-Marcjan-Chojnacka – skunksica długoogoniasta, wcześniej nitopiesnitowilk. Pionierka rhadmoryzmu adopcyjnego. Obywatelka v-świata, z pochodzenia Scholandka.

Początki

Dokładna data jej urodzin jest nieznana. Ze względu na ochronę danych osobowych w Scholandii, nie można się dowiedzieć, kiedy dokładnie wykonano wpis w bazie danych rejestracji.

Na początku mieszkała w Scholandii, później w Sarmacji, ale się nie udzielała. Wstąpiła do Wandystanu niedawno po jego proklamowaniu, otrzymując ID B0044.

Współtworzyła także Królestwo Tanis i Sułtanat Al Rajn.

Baridas

Pod koniec 2005 roku zapisała się do Dreamlandu. Jej ambicją było zamieszkanie w Domenie Królewskiej, jednak została przydzielona do Domeny Królewskiej-Baridas. W kilka dni po jej zapisaniu się, Baridas ogłosił zerwanie Unii Ekkorskiej i niepodległość.

W Baridasie była Ministrem Spraw Wewnętrznych, dwukrotnie Ministrem Kultury, Nauki i Sportu, burmistrzem Gideny, Lordem Gubernatorem Gubernii Stołecznej. Przed odejściem posiadała tytuł kwestora.

Założyła Browary Gidena i Radio Gidena, a także dziennik Życie Gideny, który wydawała przez prawie tydzień w postaci plików tekstowych. Na przełomie lat 2005 i 2006 zorganizowała wraz z Radiem Gidena imprezę sylwestrową.

Al-Rajn

Piątego czerwca 2006r., razem z Margeritą von Dark i Osamą bin Ramzanim powołuje do życia Sułtanat Al-Rajn. Po jakimś czasie dokonuje się przewrót – Cristo At Rabani uszkodził bazę danych, na której działała strona Sułtanatu, rzekomo po to, aby w/w nie mogli sprawować władzy.

Solardia

W 2006 roku, po konflikcie interesów z ówczesnym MSW Baridasu, Mikołajem Torpedem, odeszła do Solardii. Tam została Rządcą Valtarii, a później Księciem Cyberii.

W Solardii współtworzyła Radio Cyberton a także strony Księstwa Cyberii. Tu ukończyła jak dotąd swoją jedyną szkołę – Szkołę Podstawową nr 1 im. Morfeusza I Lucjusza.

Po jej odejściu, wielki książę Morfeusz I Lucjusz nadał jej dożywotnio tytuł honorowy kniazia.

Marchewka

W grudniu 2006 została obywatelką Księstwa Marchewki. Została pierwszym Królem Marchewki, po czym ze stworzonego wcześniej Województwa Tuoleleńskiego vel Republiki Tuoleleńskiej stworzyła własne państwo, Zjednoczone Imperium Tuoleleńskie ze stolicą w Emppu. Część terenów została oddana Konradowi, który utworzył Księstwo Marchewki-Galzonei, które następnie prowadziło z Tuolelenkką krótką wojnę. Później Tuolelenkka, jako wyspa, miała stać się częścią Księstwa Sarmacji, lecz Churał Ludowy stanowczo to oprotestował.

Do dziś jest urzędnikiem Kościoła Marchewnego.

Międzyczas

W 2007 roku pomieszkiwała to w Sarmacji, to w Wandystanie; została tez obywatelką Wysokogórskiej Republiki Elfidy. Przez pewien okres Królowa Etiudy oraz Minister Spraw Wewnętrznych Marchii Teutońskiej w rządzie Mariana Leszczyńskiego.

W 2008 obroniła swoją pracę magisterską na Wydziale Parabiologii i Paramedycyny Instytutu Zjawisk Paranormalnych Konserwatorium Muzycznego w Wałbrzychu, w Gnomii, pt. „Dlaczego dreamlandzkie gogle tłumaczące oddają gnomie słowo”.

Po drodze zmienia płeć, która została w 2009 roku połączona z jej fursoną, po czym w 2010 roku powraca do pierwotnej formy.

Posiadała tytuł kawalera i Medal Ofiarodawców w Sarmacji.

Erboka

Do Erboki przyszła wraz z inkorporacją Tuolelenkki do Jajeczka, całkiem niedawno zaś ją odłączyła. Sprawowała funkcję Koguta i Lorda Kurnika Jajeczka, gdzie posiada tytuł diuka.

Później

Przed 2010 rokiem mieszkanka Imperialnej Republiki Shireroth, w której pełniła funkcję Ministra Imigracji i Naturalizacji. Przeprowadziła tam dwumiesięczny spis ludności oraz utworzyła firmę elektroniczną ULV. Próbowała także swojej aktywności w Brugii oraz założenia kolonii na Mikrze.

Od 2010 roku z powrotem w Księstwie Sarmacji, gdzie została powołana na stanowisko Ministra Spraw Wewnętrznych przez kanclerza Mateusza Cezara.

W 2012 nominowana do nadawanej na Mikrze Nagrody FNORD, w kategorii „Sztuki Graficzne”.

W 2015 Wicepremier i Minister ds. Kultury i Obyczajów Królestwa Natanii w rządzie Torkana Ingawaara.

W 2018 roku powróciła naraz do Dreamlandu i Wandystanu, a także zamieszkała w Unii Trzech Narodów, w Learvén, gdzie uzyskała obywatelstwo. 4 marca 2018 uzyskała tytuł szlachecki w Ardemii.

Rodzina

Była członkini:

Źródła