Marek Michałek

Aktywny mieszkaniec Mandragoratu Wandystanu w latach 2004-2005. Sekretar.

Wcześniej w Księstwie Sarmacji. Działacz sarmackiej lewicy. Minister Dziedzictwa Narodowego w rządzie Khanda.