Patryk Bones

Sekretar Mandragoratu Wandystanu. Były członek Trybunału Ludowego.

Wcześniej w Księstwie Sarmacji. Zasłynął z szerzenia wolności w komentarzach w Bramie Sarmackiej.