Kondoniusz Zrazunov

Agregat Mandragoratu Wandystanu. Buduar miasta Precelkhandy.

Wcześniej mieszkaniec Księstwa Sarmacji jako Morpheus. Były senyszyn, szynszyl i seszele Księcia Sarmacji. Dobry wandopatriota.