Kamil Przedniewicz

Cenzor Mandragoratu Wandystanu od 2 grudnia 2007 r. Buduar Winnicy. Kwiaton Churału Ludowego IX kadencji. Obywatel Mandragoratu Wandystanu od 15 września 2007 r.