Krzysztof Bojar

Podlord Mandragoratu Wandystanu. Kwiaton Churału Ludowego V, VI, i VII kadencji. Dobry Wandejczyk. Przez dość długi okres czasu nieaktywny w mikroświecie. W 2014 roku wyemigrował do Królestwa Dreamlandu, gdzie pełni funkcję Ministra Spraw Zagranicznych.

Wcześniej w Księstwie Sarmacji, w Marchii Teutońskiej.