Solidariusz Kandelabr Sodomow-Gomorow

Obecnie Solidariusz Kandelabr Sodomow-Gomorow, ale nigdy nic nie wiadomo, bo nazwiska zmienia nawet częściej niż partie. Jako Nowicki swoją przygodę w świecie wirtualnym rozpoczął od zamieszkania w Księstwie Sarmacji, co miało miejsce 5 grudnia 2005. Podczas swojej kariery w monarchofaszystowskim kraju pełnił funkcje:

 1. Sekretarza Generalnego Hrabstwa Gellonii,
 2. Burmistrza miasta Eltdorf (które za jego kadencji stało się właśnie miastem),
 3. Sekretarza w kancelarii Namiestnika Marchii Teutońskiej,
 4. Wiceministra Spraw Obywatelskich Księstwa Sarmacji,
 5. Posła,
 6. Asesora Sądu Książęcego,
 7. Żołnierza Książęcych Sił Zbrojnych (w stopniu podporucznika),
 8. Dowódcy Straży Królestwa Baridasu

25 maja 2007 roku Towarzysz Nowicki otrzymał burżuazyjny tytuł szlachecki. Towarzysz Nowicki posiada również rozbudowaną historię swojej działalności politycznej, albowiem był członkiem wielu, często sprzecznych ze sobą partii politycznych:

 1. Sarmackiej Partii Demokratycznej,
 2. Narodowego Związku Monarchistycznego,
 3. Stronnictwa Wirtualno Systemowego,
 4. Nowej Prawicy Sarmackiej,
 5. Republikańskiej Partii Sarmacji (jako wiceprzewodniczący),
 6. Sarmackiego Stronnictwa Demokratyczno-Lewicowego (jako przewodniczący).

Towarzysz Nowicki 9 stycznia 2007 roku razem z Alchienem d'Archienem oraz Leszkiem Karakachanowem założyli ród Liberi. W późniejszym czasie, dołączył do nich czwarty brat - Piotr Mikołaj. Jest to jeden z najliczniejszych i najpotężniejszych rodów w v-świecie.

W lipcu 2008 roku Towarzysz Nowicki napisał na liście dyskusyjnej komentarz dotyczący zjazdu Organizacji Polskich Mikronacji, którzy brzmiał: „Schlali się i pojechali” za co pozbawiono go tytułu szlacheckiego na dwa miesiące i tym samym poniżono. Ten wybryk monarchofaszystowskiej dyktatury sprawił, że Towarzysz Nowicki przeprowadził się do Mandragoratu Wandystanu, gdzie uzyskał wandejskie obywatelstwo (jednocześnie tracąc sarmackie) i został Komisarzem do spraw Wandejskiego Dziedzictwa Narodowego. 10 XI 2008 roku Towarzysz Nowicki został wybrany Trybunem Ludowym Mandragoratu Wandystanu.

Od tego czasu jeszcze parę razy coś mu się zmieniało, bo znany jest z owsików. Ale od zjednoczenia znów jest z nami i z tego się cieszymy. Członek legalnego trójkąta małżeńskiego z Alojzym Pupką-Bumbumem oraz Mikołajem Arpedem-Muzykiem.