Łukasz Kłodecki

urodzony 8 czerwca 2007 roku. Od początku mieszkaniec Wandystanu, zamieszkały w mieście stołecznym Genosse-Wanda-Stadt. Postanowieniem Cenzora z dnia 29 sierpnia 2007 roku zostało mu nadane obywatelstwo wandejskie.

W początkowej fazie życia pracował w swoim mieście jako osoba odpowiedzialna za nowe osoby oraz zajmująca się weryfikacją i poszukiwaniem martwych dusz. Później na długoterminowym urlopie.

Po powrocie z urlopu został mianowany p.o. sekretarza Trybuna Ludowego d/s Dziennika Praw. Przeszedł gruntowne szkolenie z dziedziny edycji stron Dziennika Praw oraz Churału Ludowego. 10 wrześnie Trybun Ludowy (wówczas tow.Magova powołał go, po zakończeniu szkolenia, na funkcję Sekretarza. W późniejszym okresie został wybrany na Trybuna Ludowego.

Dnia 7 września Mandragorowie w uznaniu ciężkiej pracy przy Dzienniku Praw odznaczyli go Orderem Pracy.

Od dnia 9 września Łukasz Kłodecki, po zaadoptowaniu jego przez Arkadija Magova, należy do jego rodziny i nosi nazwisko Kłodecki - Magov.

Dnia 11 grudnia uzyskał tytuł społeczny sekretara.

Politycznie związany ze stronnictwem młododupców