ZOOM Winnica

garnizon Zmechanizowane Oddziały Obrony Miejskiej SAL w Winnicy bronią miasta przed monarchofaszystowskimi oddziałami, gdyby zechciało im się wjechać swoimi brudnymi oponami na winnickie pola, do sadów, bądź przejechać jej czystymi ulicami (tak wspaniałymi dla pieszych defilad).

Uzbrojenie

Tramwaj pancerny
Tramwaj pancerny AKME-23118 podczas powrotu do zajezdni Winnica-Jednostka Wojskowa
Winnicka Brygada Kolarzy
Żołnierze Winnickiej Brygady Kolarzy wraz ze swoimi rowerami bojowymi
Plutonowy Porumbescu
Plutonowy Porumbescu przygotowany do akcji zwiadowczej – zdjęcie archiwalne
Chorąży Ciorescu salutuje gości z Bialenii