Kadry

Raz sierpę, raz młotę, szlachecko chołote – Sztandar Głównodowodzącego SAL

Komendantura SAL

W chwili obecnej dowódcą SAL jest mjr Prezerwatyw Tradycja Radziecki, powołany decyzją dekamerona Bruthusa Peruna z dn. 21 lipca 2012.

Żołnierze służby czynnej

Żołnierze przeniesieni do rezerwy