Struktura organizacyjna

Organizacja SAL

Zgodnie z tradycją i wandejską myślą strategiczną, SAL, poza poszczególnymi oddziałami, podzielone jest (ze względu na kryteria terytorialno-zaopatrzeniowe) na Armie. W trakcie wojny w miarę potrzeby mogą być tworzone fronty, choć do tej pory nie podjęto takich działań.

Rozmieszczenie Armii SAL na terenie Mandragoratu Wandystanu

Armie

1 Armia im. Klimenta Woroszyłowa

emblemat 1 armii Formacja rozproszona na czterech północnych wyspach - Marks, Engels, Czerwonego Przylądka i świeckiego Michasia. W związku na bliskość dzikiej Loardii i reakcyjnej Scholandii siła tej armii jest proporcjonalnie największa w stosunku do powierzchni osłanianego terytorium.

Obszar stacjonowania - wyspy Czerwonego Przylądka (północna część)
Siedziba sztabu - Winnica

2 Armia im. Fidela Castro

emblemat 2 armii Jedna ze słabszych liczebnie armii, osłaniająca główną wyspę archipelagu Czerwonego Przylądka. W skład tej armii, oprócz jednostek standardowych i garnizonowych, wchodzą również oddziały gwardyjskie - dywizje gwardii prezydenckiej i mandragorskich.

Obszar stacjonowania - wyspa Wandea.
Siedziba sztabu - Gagariny Wielkie

3 KonArmia im. marszałka Budionnego

emblemat 3 armii Armia konna, złożona głównie z jednostek kawalerii. Obecnie skład KonArmii to głównie brygady i pułki kawalerii pancernej i powietrznej, choć elitarną jednostką jest pułk kawalerii morskiej. KonArmia jest idealną jednostką do wykonywania powierzonej jej misji - patrolowania dzikiej północnej granicy z Loardią.

Obszar stacjonowania - Północna Khandia, Precelia i Perunara.
Siedziba sztabu - Las Vandas

4 Armia im. Patrice Lumumby

emblemat 4 armii Stosunkowo najmniej narażona formacja, stacjonująca w centrum kraju. Najmniej liczna z armii, obecnie złożona głównie z tyłowych jednostek garnizonowych - służy w nich wielu weteranów wcześniejszych wojen i konfliktów. Wielokrotnie wykazała się skutecznością w walce z zagrożeniami wewnętrznymi, to jej oddziały osłaniają m.in. obóz reedukacyjny w Engels III.

Obszar stacjonowania - Południowa Khandia, Precelia i Perunara.
Siedziba sztabu - Precelkhanda

5 Armia im. Georgija Żukowa

emblemat 5 armii Druga z armii "tyłowych", choć stosunkowo bardziej narażona. Poza ochroną południowych wybrzeży Perunary, pełni także funkcję rezerwy i wsparcia dla dwóch armii stacjonujących na potencjalnie najbardziej zagrożonej, rajńskiej granicy. To ta armia doświadczyła i odparła kabaretowy "atak" Księstwa Lixtii-Christenburga.

Obszar stacjonowania - Południowo-zachodnia Perunara
Siedziba sztabu - Szo-Po-Troll (płd. Zongya)

6 Armia im. Zhou Enlaia

emblemat 6 armii Zwana również 1 Armią Zongyańską. Złożona w całości z jednostek Zongyańskiej Armii Ludowej, stoi na straży południowego fragmentu Strefy Buforowej, chroni także wybrzeże i centrum Zongyi. To z tej formacji wydzielono najwięcej oddziałów do interwencji na Anhalcie.

Obszar stacjonowania - centralna Zongya
Siedziba sztabu - Sangjang

7 Armia im. Ho Chi Minha

emblemat 7 armii Nazywana również 2 Armią Zongyańską. Najliczniejsza ze wszystkich formacji, strzeże większej części Strefy Buforowej między Zongyą a Al Rajnem. Oprócz jednostek zongyańskich w jej skład wchodzi również KISS - Korpus Interwencyjno-Subwencyjny SAL. W jego skład wchodzą wandejskie jednostki wyborowe (m.in. SBU i 1KK) oraz zmieniające się rotacyjnie jednostki z innych armii, dla których służba w KISS jest okazją do zdobycia doświadczenia.

Obszar stacjonowania - północna Zongya
Siedziba sztabu - Srakanarajn

Inne formacje

Samodzielna Grupa Operacyjna "Anhalt"

emblemat grupy operacyjnej Złożona z oddziałów wydzielonych z innych jednostek, brała udział w operacji wyzwolenia Anhaltu z krótkotrwałej okupacji stołockiej, a następnie w operacji skierowanej na sam Stołock. Po zakończeniu w/w działań, SGO stała się formacją obronną Anhaltu. Jej uzupełnieniem są Zbrojne Palce Ibsenatu - bojówki AnAL (Anhalckiej Armii Ludowej), oraz ORAL - Ortodoksyjni Reaktywiści Anhaltu Ludowego.

Obszar stacjonowania - Anhalt i Stołock
Siedziba sztabu - Mattevbek (SGO "Anhalt"), Wlk. Anhalt (AnAL i ORAL)