ODGL

2 armia służba liniowa Ochotnicza Drużyna Grenadierów Ludowych sformowała się po raz pierwszy w czasie walk narodowowyzwoleńczych w Wysokogórskiej Republice Elfidy z inicjatywy tow. Grigorija. Ten wandejczyk, urodzony w Genosse-Wanda-Stadt, tak jak wielu jego rodaków, poruszony przez zew wolności wydobywający się z głębokich gardeł niskiego ludu, wyruszył do Gnomii aby walczyć jako ochotnik.

Mimo braku jakiegokolwiek doświadczenia bojowego zdołał sformować nowatorski oddział grenadierów, który w pewnym stopniu przyczynił się do odparcia scholandzkiego okupanta. Po powrocie do Mandragoratu Wandystanu w glorii i chwale, Grigorij udał się na zasłużony odpoczynek, a w lipcu 2012 r. postanowił o reaktywacji Ochotniczej Drużyny Grenadierów Ludowych pod egidą SAL, przyjmując przy tym stopień sierżanta.

Charakterystyka drużyny

ODGL składa się z 10 wyszkolonych żołnierzy, których głównym celem na polu walki jest zatrzymanie czołgów i innych pojazdów bojowych przeciwnika. Na wyposażeniu każdego grenadiera, znajdują się cztery pasy po 12 granatów, co daje łącznie 48 granatów na jedną osobę i szabla będąca ostatnią deską ratunku w czasie potyczki.

Poniżej przedstawiamy autentyczną fotografię przypartego do muru towarzysza Grigorija w czasie potyczki w Gnomii. Po wykorzystaniu wszystkich 48 granatów musiał ratować się szablą, dzięki sprawnej akcji współtowarzyszy wydostał się z impasu po 10 minutach i 15 zakłutych scholandczykach.

Przyparty do muru towarzysz Grigorij w czasie potyczki w Gnomii

Przewodnią taktyką ODGL jest nacieranie na czołgi wroga i rzucanie pod ich gąsienice granatów z bardzo bliskiej odległości (często ryzykując swoje kończyny górne i dolne), dzięki szkodom spowodowanym dzięki grenadierom podążająca tuż za nimi szarża może wbić się w oddziały wroga jak w masło, nie obawiając się o ataki ze strony jednostek pancernych.

Osiągnięcia

Ochotnicza Drużyna Grenadierów Ludowych mogła sprawdzić się do tej pory w boju w czasie jednego konfliktu - wojny o wyzwolenie Gnomii. Podczas jej trwania ODGL zlikwidowało łącznie 144 scholandzkie czołgi i inne pojazdy. Najbardziej zasłużonym żołnierzem drużyny pozostaje tow. Grigorij, mogący poszczycić się zniszczeniem 8 "Tygrysów", 7 "Panter", 11 PzKpfw I, 3 motocykli i dwóch ciężarówek z zaopatrzeniem.

Czołg zlikwidowany przez drużynę
ODGL tu było!!

Emblemat i dewiza jednostki

Granat otoczony wieńcem z liści

Dewiza: Jeden granat - jeden czołg