Sztandar

Czerwony sztandar ze złotą obwódką, godłem Wandystanu na awersie i dwoma gwiazdami na rewersie