2 Batalion

Drugi Batalion Szturmowo-Odwrotowy Diuk Kościński

Zespół Pieśni i Tańca 2-go Batalionu SLL

Wojskowy Zespół Pieśni i Tańca 2-go Batalionu Sarmackiego Lotnictwa Ludowego powstał w 2008 roku. Większy rozgłos zyskał dopiero w roku następnym. Jest laureatem pierwszych, drugich i rzadziej trzecich miejsc w licznych konkursach piosenki wojskowej w krajach socjalistycznych. Kraje monarchofaszystowskie nie zapraszały dotąd naszego zespołu na żadne konkursy ani koncerty.

Przykładowy utwór – „Białe chmury”

Pod nami białe chmury Namierzamy cel

Naciskamy przycisk

Lecą bomby na Al Rajn Al Rajn płonie

Al Rajn płonie

Powracamy już do bazy Bo nie ma tam już nas Bo nie ma tam już nic

Tam już niczego nie ma Al Rajn płonie