Sklad

7 armia służba liniowa

Charakter oddziału

Specjalny Batalion Uderzeniowy im. hr. Wcisło-Wlazło jest jednostką specjalną, nastawioną na działania niekonwencjonalne, walkę z monarchofaszystowskim terroryzmem i kontrrewolucją oraz zabezpieczaniem imprez masowych, takich jak mecze czy koncerty.

Oddział dzieli się na trzy kompanie. Każda z nich jest w stanie działać samodzielnie w każdym miejscu mikroświata, wszędzie tam, gdzie są one potrzebne.

Dowództwo

major Jan Henryk Godzilla Aktualnie dowódcą oddziału jest zaprawiony w bojach żołnierz, bliski przyjaciel tow. Wandy, tow. Żenady i kom. Krystyny, wielki bojownik i weteran, uczestnik wielu wojen i podbojów, lekarz i humanista, major Jan Henryk Godzilla.

Skład

Skład oddziału to same znakomitości i śmietanka wojskowa Sarmackiej Armii Ludowej. Nie jest on tajny, bo po co? Niech nazwiska mówią same za siebie. Na liście tej znajdziemy największych bojowników świata, wielkich mędrców i filantropów, wirtuozów karabinów maszynowych i granatników przeciwpancernych. Wśród nich: