OĆB

5 armia rozformowany Ochotniczy Ćwierćbatalion Baridajski "Buffalo Soldiers" to oddział o długich tradycjach, ponoć założony przez samego majora Bravo. Od dawna stanowi część Sarmackiej Armii Ludowej, a jego skład to przede wszystkim baridajscy, czarnoskórzy emigranci.

Oddział został w czasach współczesnych przywrócony do stanu świetności przez tow. Ivo "Ingawaara" Karakachanowa, w stopniu sierżanta sztabowego (obecnie - chorąży rezerwy). Oddział ten, między innymi, brał udział w operacji zajęcia ziem niczyich, czyli terenów obecnej Perunary i Zongyi Ludowej.

Po emigracji tow. Ivo (i wielu rewolucyjnych Baridajczyków, którzy osiedlili się w autonomicznej Republice Południowego Baridasu) oddział ponownie podupadł i został tymczasowo rozformowany. Czeka on jednak na ponowne przywrócenie świetności, które może nastąpić, jako że w skutek Drugiej Unii, Baridas i Wandystan znów znajdują się w ramach jednego państwa.

Kilkanaście żołnierzy batalionu wymachuje bronią w samochodzie terenowym
Jeden ze zmotoryzowanych plutonów