Symbole i hymn

Ochotniczy Ćwierćbatalion Baridajski "Buffalo Soldiers"

Symbol jednostki:

Symbolem jednostki jest bizon baridajski ang. buffalo w tarczy ze skrzyżowanymi włóczniami. Jest to nawiązanie do baridajskiego pochodzenia jednostki.

Emblemat ćwierćbatalionu – bizon baridajski w tarczy ze skrzyżowanymi włóczniami

Hymn jednostki:

Piosenka napisana w 1943 roku przez żołnierzy z batalionu majora Bravo.

Buffalo Soldier, dreadlock rasta: There was a baridian soldier in the heart of Vandistan, Stolen from Baridas, brought to Sarmatia, Fighting for Vanda, fighting for survival.

(Buffalo Soldier, dredziasty rasta Był sobie baridjski żołnierz w sercu Wandystanu Skradziony z Baridasu przeniesiony do Sarmacji Walczący dla Wandy, walczący by przetrwać)

Said he was a baridian soldier, dreadlock rasta - Baridian soldier in the heart of Vandistan.

(Ja mówię był on baridajskim żołnierzem dredziastym rasta Baridajskim żołnierzem w sercu Wandystanu)

If you know your history, Then you would know where you coming from, Then you wouldnt have to ask me, Who for Vanda's sake now I am.

(Jeśli znasz swoją historię, Będziesz skąd przyszedłeś ziom Nie będziesz musiał pytać mnie, Kim na litość Wandy teraz jestem)

I'm just a baridian soldier in the heart of Vandistan, Stolen from Baridas, brought to Sarmatia, Said he was fighting for Vanda, fighting for survival; Said he was a baridian soldier win the war against Scholandia.

(Jestem tylko baridajskim żołnierzem w sercu Wandystanu Skradzionym z Baridasu, przeniesionym do Sarmacji Mówią że wałczył dla Wandy, walczył aby przetrwać Mówią że był baridajskim żołnierzem co pokonał Scholandię)

Dreadie, woy yoy yoy, woy yoy-yoy yoy, Woy yoy yoy yoy, yoy yoy-yoy yoy! Woy yoy yoy, woy yoy-yoy yoy, Woy yoy yoy yoy, yoy yoy-yoy yoy!

Woy yoy yoy, woy yoy-yoy yoy, Woy yoy yoy yoy, yoy yoy-yoy yoy! Woy yoy yoy, woy yoy-yoy yoy, Woy yoy yoy yoy, yoy yoy-yoy yoy!