Archiwum

W archiwum gromadzony jest stopniowo cały dorobek prawny Mandragoratu Wandystanu. W dziale Bieżący dziennik praw umieszczane są na bieżąco wszystkie akty prawne ogłaszane od ogłoszenia niepodległości 3.5.2014 roku. Niżej znajdują się archiwa aktów prawnych wytworzonych w poprzednich epokach. Są one stopniowo porządkowane chronologicznie, aby umożliwić wszelkim zainteresowanym wgląd w dzieje wandejskiego systemu prawnego.

Bieżący dziennik praw

 1. Deklaracja niepodległości Mandragoratu Wandystanu z dn. 3.5.2014
 2. Ustawa Konstytucyjna nr 1 o zmianie konstytucji z dn. 25.5.2014
 3. Ustawa Konstytucyjna nr 2 o zmianie konstytucji z dn. 25.5.2014
 4. Edykt Prezydenta o wynikach referendum i ich realizacji z dn. 2.6.2014
 5. Edykt Prezydenta o zmianie ordynacji wyborczej z dn. 7.6.2014
 6. Edykt Prezydenta o zarządzeniu wyborów na urzędy kwiatońskie z dn. 7.6.2014
 7. Edykt Prezydenta o zmianie kalendarza wyborczego z dn. 16.6.2014
 8. Edykt Prezydenta o dodruku pieniądza z dn. 23.6.2014
 9. Ustawa Konstytucyjna nr 3 o zmianie konstytucji z dn. 2.8.2014
 10. Ustawa Churału Ludowego nr 7 o aktach normatywnych uchwalonych w okresie trwania unii z Księstwem Sarmacji z dn. 2.8.2014
 11. Ustawa Churału Ludowego nr 8 o ratyfikacji Traktatu Skoroszańskiego z dn. 12 września 2014 r.
 12. Traktat o nawiązaniu stosunków dyplomatycznych między Republiką Ludową Siedmiogrodu a Mandragoratem Wandystanu z dn. 20 listopada 2014 r.
 13. Traktat o nawiązaniu stosunków dyplomatycznych między Demokracją Surmeńską a Mandragoratem Wandystanu z dn. 9 września 2015 r.

Archiwa

Archiwa do przeniesienia