Edykt Prezydenta o zmianie kalendarza wyborczego

GWS, 16 czerwca 2014 r.

§1 [Zmiana kalendarza]

W związku z opóźnieniem rozpoczęcia wyborów do Churału Ludowego o kilkanaście godzin, zarządza się przesunięcie zakończenia wyborów na dzień 17 czerwca 2014, na godzinę 20.

§2 [Postanowienia końcowe]

Edykt wchodzi w życie w momencie ogłoszenia.

/-/ Prezerwatyw Tradycja Radziecki, Prezydent