Ustawa Churału Ludowego nr 8 o ratyfikacji Traktatu Skoroszańskiego

  1. Wyraża się zgodę na dokonanie przez Prezydenta Mandragoratu Wandystanu ratyfikacji umowy między Mandragoratem Wandystanu a Winnicką Proletariacką Republiką Demokratyczną podpisanej w Skoroszkach 21 lipca 2014 roku.
  2. Ustawa wchodzi w życie z chwilą jej ogłoszenia.