Dla redaktorów

Towarzyszu redaktorze!

Wprowadzanie aktów jest proste, więc bez obaw. Praca redaktorska jest swobodnie dostępna i każdy Wandejczyk może wprowadzić brakujący akt, lub poprawić zepsute formatowanie, ważne tylko żeby nie zmieniać oryginalnej treści. Dziennik Praw jest tylko pomocnym zbiorem, zasadniczo w tradycji wandejskiej dla nabrania mocy prawnej konieczne było przede wszystkim podanie aktu do wiadomości Ludu przez publiczny kanał informowania (dawniej LDMW, teraz głównie system gierek).

Przejdźmy zatem do kwestii merytorycznych. Dla spójności i konsekwencji proponuję każdy nowy akt linkować od razu z Archiwum, umieszczając na końcu listy dziennika praw, oraz w odpowiednim dziale. Jeśli nowy akt zmienia jakiś akt stary, ale go nie znosi, wtedy pierwotną wersję należałoby zachować w archiwum (możemy łatwo zduplikować stronę SSW zmieniając podczas edycji wyłącznie jej nazwę, np. dopisując na jej końcu „/orig” dla zaznaczenia, że to oryginalny, niezmieniany tekst aktu), w tekstach jednolitych umieszczając wersją obowiązującą po zmianach.

Formatowanie jest proste i nie różni się od obowiązującego w całym SSW. Dla rozdziałów/artykułów należy stosować tytuły trzeciego i dalszego rzędu (trzy lub więcej krzyżyków na początku linijki), bowiem tytuł strony wyświetlany jest jako h2. Wypunktowaniem nie należy się martwić, bo automatycznie stosowane są myślniki. Podpisy umieszczamy w bloku div o klasie podp. Przypisy śródtekstowe informujące o zmianie dokonanej w jednym akcie przez drugi umieszczamy wewnątrz znacznika span o klasie zm. Wyśrodkowany obrazek (np. załącznik) umieszczamy używając klasy ctr.

Przykłady

Podpis:

<div class="podp">
    (-) prof. Modrzew
</div>

Przypis śródtekstowy:

<span class="zm">
    (w brzmieniu ustalonym Ust. Konst. nr 2)
</span>

Wyśrodkowany obrazek:

<img class="ctr" src="zalacznik.jpg">

Tytuły:

### Rozdział V

#### Artykuł V.1

Wypunktowanie:

Tytułami awangardy proletariatu są:

* sekretat
* podlord
* agregat