Ustawa Konstytucyjna nr 2 o zmianie konstytucji

GWS, 25 MAJA 2014 R.

Idąc za ciosem, którym będzie reforma Churału Ludowego, i chcąc jasno zaznaczyć, że nie jest to krok wstecz w postępującej rewolucji prowadzącej ku pełnemu, wandnemu socjalizmowi, stanowimy kolejną reformę, której zadaniem jest wykreślenie z Konstytucji odchyleń monarchistycznych oraz khandystycznych.

Artykuł 1

Dokonuje się następujących zmian w Konstytucji Mandragoratu Wandystanu:

Artykuł 2

Zastrzega się stosowanie zaszczytnego tytułu mandragora-seniora dla niezłomnych ex-mandragorów, którzy nadal kroczą drogą rewolucji i nie ulegli podszeptom monarchofaszystów:

Jednocześnie dopuszcza się przywrócenia w/w tytułu dla tow. Michała Sobczaka oraz tow. Arkadija Magova, jeżeli zdecydują się oni powrócić do Mandragoratu Wandystanu i wykażą się wiernością ideom towarzysza Wandy.

Artykuł 3

Zmiany wchodzą w życie w momencie ich przyjęcia przez referendum ludowe.