Ustawa Konstytucyjna nr 1 o zmianie konstytucji

GWS, 25 MAJA 2014 R.

Kierując się wiodącą zasadą słuszności, wsłuchując się w Ducha Wszechczasu, a także odwołując się do suwerena – Ludu Pracującego Miast i Wsi – dokonujemy zmian w Konstytucji Mandragoratu Wandystanu wedle poniższych postanowień, dostosowując ją do kolejnych fal rewolucji proletariatu i do zmieniających się warunków społecznych.

Artykuł 1

Dokonuje się następujących zmian w Konstytucji Mandragoratu Wandystanu:

Artykuł 2

Zmiany wchodzą w życie w momencie ich przyjęcia przez referendum ludowe.