Edykt Prezydenta o dodruku pieniądza

GWS, 23 czerwca 2014 r.

§1 [Dodruk pieniądza]

  1. Dla zwiększenia dobrobytu Mandragoratu Wandystanu, umożliwienia płynnego obiegu towarów i pieniądza, oraz dla uzupełnienia rezerw materiałów uszczelniających szpary w oknach zarządza się dodruk znaków pieniężnych.
  2. Zakres dodruku ustala się na kwotę 1449 engelsów w różnych nominałach.

§2 [Postanowienia końcowe]

Edykt wchodzi w życie w momencie ogłoszenia.

/-/ Prezerwatyw Tradycja Radziecki, Prezydent