Deklaracja niepodległości Mandragoratu Wandystanu

z dnia 3.5.2014 r.

My, Lud Pracujący Wandejskich Miast i Wsi, niniejszym jednogłośnie deklarujemy że:

Lud Wandejski nie żywi wrogości do Ludu Sarmackiego, ani nie pożąda wojny czy sporu z nim − choć nasze ścieżki znów się rozchodzą a dotychczasowa droga bywała wyboista, uznajemy doniosłość wspólnoty kulturowej i historycznej. Całkowite zerwanie stosunków byłoby ze stratą dla obu Ludów.

Dlatego też upoważniamy Prezydenta Mandragoratu Wandystanu do negocjacji i działania w naszym imieniu, w celu przeprowadzenia procesu rozwiązania Unii i zastąpienia jej innym traktatem dyplomatycznym, który regulowałby stosunki z Księstwem Sarmacji. Traktat ten podlegał będzie ratyfikacji przez Churał Ludowy.

/―/ Alojzy Pupka
/―/ Prezerwatyw Tradycja Radziecki
/―/ Leszek Karakachanow Sr
/―/ Michał Michaelus
/―/ Paulina Natalia Wileńska
/―/ Maksymilian Zwell
/―/ Grigorij Ronnie Karakachanow Jr
/―/ Akademik Tradycja Wileńska
/―/ Kim Ciąg Sut
/―/ Katiuszyn Rewoluty Lepki
/―/ Defloriusz Dyman Wander