Sarmacja

S**a, pełna nazwa: Księstwo Sarmacji. Historyczna mikronacja powstała 25 maja 2002 roku, przez kilka lat największe pod względem liczby ludności państwo wirtualne. Znane przede wszystkim ze skrajnego monarchofaszyzmu, nacjonalizmu i wandofobizmu. Miejsce narodzin Zenona Przepżechowicza, znanego później jako towarzysz „Wanda”.

Założycielem tego państewka był książę Piotr Mikołaj, który został jego władcą i rządził nim aż do chwili upadku. Podczas swojego okrutnego panowania zaczął być nazywany Piotrem Mikołajem Krwawym. W czerwcu 2007 w wyniku wydarzeń znanymi w dzisiejszej historii jako Wandejski Czerwiec, Księstwo Sarmacji zakończyło swoje istnienie, władzę przejął Komitet Ocalenia Narodowego, a Książę Piotr Mikołaj abdykował. Od tamtej pory aż do dnia dzisiejszego mamy do czynienia z Terytorium byłego Księstwa Sarmacji pod okupacją wywodzącej się wprost od nieistniejącego już KON kliki.

Z czasem stanowisko Mandragoratu Wandystanu wobec Sarmacji było łagodzone - w związku z czym mówiło się o istnieniu II Księstwa Sarmacji. Dalsze ocieplanie stosunków, transfery między państwami (m.in. objęcie przez kolejno dwóch eksmandragorów tronu Sarmacji) doprowadziły ostatecznie do II Unii.

Opozycyjna wobec monarchofaszystowskich zapędów działalność Wandejczyków w Sarmacji doprowadziła do serii konfliktów, m.in. do abdykacji księcia Piotra II Grzegorza. Ostatecznie zakończyło się kolejnym ogłoszeniem niepodległości 3 maja 2014 roku.

Od tamtej pory stosunki wandejsko-sarmackie są zamrożone.

Czytaj dalej: