Churał Ludowy

Wandejski parlament, którego nazwa związana jest z aktywną korespondencją, jaką towarzysz Wanda prowadził z Chorlogijnem Czojbałsanem w latach trzydziestych. Członków Churału Ludowego określa się mianem kwiatonów

Churał w swojej historii przybierał różne formy, raz bliższe przedstawicielskiemu ciału ustawodawczemu z klasycznego systemu trójpodziału, kiedy indziej obejmując w systemie bardziej bezpośredniej demokracji (inb4 Tramwajno) wszystkich aktywnych obywateli. Obecnie [stan na koniec 2015], Churał jest jednoizbowym organem przedstawicielskim, którego członkami są z mocy prawa trzej urzędnicy władz wykonawczych − cenzor, pretor i trybun. Tym samym Wandystan pokazał środkowy palec Monteskiuszowi i bardzo dobrze.

Obrady toczą się przy sprzyjających warunkach atmosferycznych w amfiteatrze parku Otto Grotewohla w Genosse-Wanda-Stadt, natomiast w miesiącach zimnych powracają do neoklasycystycznego gmachu w centrum miasta.

Materiały do historii Churału Ludowego są dość rozproszone, w związku z tym, że przez pewien czas funkcjonowała na jego potrzeby oddzielna lista dyskusyjna, potem debaty i głosowania powróciły na LDMW, obecnie zaś [stan na koniec 2015], odbywają się za pośrednictwem systemu Gierek.

Zobacz też