Oksymoron

W formie żeńskiej oksymora. Tytuł społeczny średniego szczebla awangardy proletariatu, dawniej odpowiadający monarchofaszystowskiemu wicehrabiemu.

Tytuł ten pochodzi ponoć z języka dreamlandzkiego ("ox y moron") i znaczy po przełożeniu "wół i osioł", co ma być nawiązaniem do pracowitości go noszących. Inna teoria mówi, że nazwa wzięła się od wojskowej maski tlenowej ("oxy" i "moro").

Oksymoroni powinni wykazywać się przede wszystkim niezmożonym uporem w dążeniu do realizacji przyjętych planów i celów.

Tytuły społeczne awangardy proletariatu
Obecne
Dawne