Sekretar

W formie żeńskiej - sekretara. Fajny tytuł społeczny dla debiutantów w awangardzie proletariatu, pierwszy w drabince.

Odpowiadał niegdyś monarchofaszystowskiemu kawalerowi ale ogólnie każdy zawsze wolał być sekretarem.

Miano to pochodzi od skrócenia funkcji sekretarza lokalnej komórki partyjnej, która to funkcja jest zazwyczaj punktem wyjścia dla robiących karierę proletariuszy.

Tytuły społeczne awangardy proletariatu
Obecne
Dawne