Historyczni mandragorzy i dekameroni

Przedstawione dane są niekompletne, fragmentaryczne, i mogą być nawet czasem błędne wskutek złej interpretacji źródeł. To że dana osoba następuje na liście po innej niekoniecznie oznacza że była jej bezpośrednim następcą.

Mandragorzy Socjogramu

 1. Michaś Winnicki

  • 6 grudnia 2004 r. – objęcie urzędu1
  • 23 września 2006 r. – zniesienie urzędu Mandragora Socjogramu2
  • 9 czerwca 2007 r. – przywrócenie urzędu Mandragora Socjogramu3
 2. Mandragor-renegat

  • 3 lutego 2008 r. – przekazanie władzy następcy4
 3. Michał Czarnecki

  • 3 lutego 2008 r. – objęcie urzędu5
  • 17 września 2008 r. – zrzeczenie się urzędu6
 4. Mandragor-renegat (ponownie)

  • 17 września 2008 r. – objęcie urzędu6
  • 30 października 2008 r. – zrzeczenie się urzędu7
 5. Arkadij Magov

  • 30 października 2008 r. – objęcie urzędu7
  • 5 listopada 2009 r. – rezygnacja8
 6. Alojzy Pupka

  • 5 listopada 2009 r. – objęcie urzędu8
  • 25 maja 2014 r. – zniesienie urzędu Mandragora Socjogramu9

Mandragorzy Jutrzenki

 1. Mandragor-renegat

  • 6 grudnia 2004 r. – objęcie urzędu1
  • 13 kwietnia 2006 r. – przekazanie władzy następcy10
 2. Michał Sobczak

  • 13 kwietnia 2006 r. – objęcie urzędu10
  • 3 maja 2006 r. – zrzeczenie się urzędu11
 3. Mandragor-renegat (ponownie)

  • 3 maja 2006 r. – objęcie urzędu11
 4. Michał Sobczak (ponownie)

  • 29 września 2008 r. – zrzeczenie się urzędu12
 5. Mandragor-renegat (ponownie)

  • 29 września 2008 r. – objęcie urzędu12
  • 30 października 2008 r. – zrzeczenie się urzędu7
 6. Arkadij Magov

  • 30 października 2008 r. – objęcie urzędu7
  • 5 listopada 2009 r. – rezygnacja8
 7. Alojzy Pupka

  • 5 listopada 2009 r. – objęcie urzędu8
  • 25 maja 2014 r. – zniesienie urzędu Mandragora Jutrzenki9

Dekameroni Socjogramu

 1. Damian Konieczny

  • 6 grudnia 2004 r. – objęcie urzędu1
  • 25 marca 2005 r. – odwołanie z urzędu13
 2. Paweł Mariusz Milewski

  • 28 marca 2005 r. – powołanie na urząd14
  • 29 sierpnia 2005 r. – odwołanie z urzędu15
 3. Arkadij Magov

  • 2 października 2008 r. – powołanie na urząd16
 4. Mandragor-renegat

  • 12 marca 2009 r. – powołanie na urząd17

Dekameroni Wszechjutrzni

 1. Tomasz Urban

  • 6 grudnia 2004 r. – objęcie urzędu1
  • 25 marca 2005 r. – odwołanie z urzędu13
 2. Michał Sobczak

  • 25 marca 2005 r. – powołanie na urząd18
 3. Arkadij Magov

  • 2 października 2008 r. – powołanie na urząd19
 4. Mandragor-renegat

  • 12 marca 2009 r. – powołanie na urząd20

 1. Ustawa konstytucyjna z dnia 6 grudnia 2004 r. – Przepisy wprowadzające Konstytucję Wandystanu (D.P.M.W. 1/2005 poz. 2) 

 2. Mała Konstytucja z dnia 23 września 2006 nie przewidywała urzędu Mandragora Socjogramu. 

 3. Konstytucja z dnia 9 czerwca 2007 jako pierwsza od dłuższego czasu przewidywała urząd Mandragora Socjogramu. 

 4. Marceli Baldachim Khand, Złożenie urzędu mandragorskiego, Wandea Ludu 3 lutego 2008 

 5. Michał Czarnecki w: Encyklopedia Wandejska 27 kwietnia 2018 

 6. Postanowienie Mandragora Socjogramu z dnia 17 września 2008 r. o zrzeczeniu się urzędu (D.P.M.W. 2007-2009) 

 7. Marceli Baldachim Khand, Zrzeczenie sie funkcji, w: Lista Dyskusyjna Mandragoratu Wandystanu 30 października 2008 

 8. Arkadij K. Magov, Досфиданиа, w: Lista Dyskusyjna Mandragoratu Wandystanu 5 listopada 2009 

 9. Ustawa Konstytucyjna nr 2 o zmianie konstytucji z dnia 25 maja 2014 r. 

 10. Michał Sobczak, Zmiana na urzędzie Mandragora Jutrzenki, Wandea Ludu 14 kwietnia 2006 

 11. Postanowienie Mandragora Jutrzenki z dnia 3 maja 2006 r. w sprawie zrzeczenia się urzędu i wyznaczenia następcy (D.P.M.W. 7/2006 poz. 335) 

 12. Postanowienie Mandragora Jutrzenki z dnia 29 września 2008 r. w sprawie stwierdzenia zrzeczenia się urzędu Mandragora Jutrzenki (D.P.M.W. 2007-2009) 

 13. Postanowienie Mandragorów z dnia 25 marca 2005 r. w sprawie odwołania Dekameronów (D.P.M.W. 2/2005 poz. 85) 

 14. Postanowienie Mandragora Socjogramu z dnia 28 marca 2005 r. w sprawie powołania Dekamerona Socjogramu (D.P.M.W. 3/2005 poz. 97) 

 15. Postanowienie Mandragorów z dnia 29 sierpnia 2005 r. w sprawie odwołania Dekamerona Socjogramu (D.P.M.W. 6/2005 poz. 173) 

 16. Postanowienie Mandragora Socjogramu z dnia 2 października 2008 r. w sprawie powołania Dekameronu Socjogramu (D.P.M.W. 2007-2009) 

 17. Postanowienie Mandragora Socjogramu z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie powołania Dekameronu Socjogramu (D.P.M.W. 2007-2009) 

 18. Postanowienie Mandragora Jutrzenki z dnia 25 marca 2005 r. w sprawie powołania Dekamerona Wszechjutrzni (D.P.M.W. 2/2005 poz. 87) 

 19. Postanowienie Mandragora Jutrzenki z dnia 2 października 2008 r. w sprawie powołania Dekameronu Jutrzenki [sic] (D.P.M.W. 2007-2009) 

 20. Postanowienie Mandragora Jutrzenki z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie powołania Dekameronu Wszechjutrzni (D.P.M.W. 2007-2009)