Poczet Prezydentów

Tymczasowy Prezydent

 1. Michaś Winnicki

  • 5 XII 2004 - pierwszy raz użył podpisu „tymczasowy Prezydent Wandystanu”

Prezydenci wybrani przed zjednoczeniem z Sarmacją

 1. Michał Sobczak

  • 22 XII 2004 - zaprzysiężenie na 1. kadencję
  • 21 IV 2004 - zaprzysiężenie na 2. kadencję
  • 13 VI 2005 - rezygnacja
 2. Aleksander Keller

  • 28 VI 2005 - zaprzysiężenie na 1. kadencję
  • 11 XI 2005 - zaprzysiężenie na 2. kadencję
 3. Michał Sosnowiecki

  • 12 III 2006 - zaprzysiężenie
  • 11 V 2006 - rezygnacja

Prezydenci wybrani po zjednoczeniu z Sarmacją

 1. Aleksander Keller

  • 28 V 2006 - zaprzysiężenie
 2. Takaris Altharin

  • 5 X 2006 - zaprzysiężęnie
  • 27 XII 2006 - rezygnacja
 3. Jan Zaorski

  • 16 I 2007 - zaprzysiężenie
 4. Bruthus Perun

  • 25 IV 2007 - zaprzysiężenie
  • 1 X 2007 - rezygnacja

Prezydenci wybrani po uzyskaniu powtórnej niepodległości

 1. Arkadij Magov

  • 24 X 2007 - zaprzysiężenie na pierwszą kadencję
  • 1 III 2008 - początek drugiej kadencji
  • 17 III 2008 - rezygnacja ze stanowiska
 2. p.o. prezydent Michał Czarnecki, jako Mandragor Socjogramu

  • 17 III 2008 - objęcie urzędu
  • 30 IV 2008 - przekazanie urzędu następnemu prezydentowi
 3. Bruthus Perun

  • 1 V 2008 - początek kadencji
  • 30 VI 2008 - koniec kadencji
 4. Iwan Maria de Folvil (Ingawaar)

  • 1 VII 2008 - początek kadencji
  • 16 IX 2008 - rezygnacja
 5. Arkadij Magov

  • 25 IX 2008 - początek kadencji
  • 12 III 2009 - koniec kadencji
 6. p.o. prezydent Mandragor Khand, jako Mandragor Socjogramu

  • 12 III 2009 - objęcie urzędu
  • 26 VII 2009 - przekazanie urzędu następnemu prezydentowi
 7. Alojzy Pupka

  • 27 VII 2009 - zaprzysiężenie
  • 17 XI 2009 - wprowadzenie stanu klęski aktywnościowej

Prezydenci mianowani w czasie stanu klęski aktywnościowej

 1. Marek Lepki

  • 9 XII 2009 - mianowanie przez Kolektyw Mandragorski
  • 6 XI 2010 - odwołanie przez Kolektyw Mandragorski
 2. Grigorij

  • 17 XI 2010 - mianowanie przez Kolektyw Mandragorski
  • 15 IV 2011 - odwołanie przez Kolektyw Mandragorski
 3. Prezerwatyw Tradycja Radziecki

  • 15 IV 2011 - mianowanie przez Kolektyw Mandragorski
  • 3 VI 2011 - rezygnacja
 4. p.o. prezydent Alojzy Pupka, jako Mandragor Socjogramu

  • 3 VI 2011 - objęcie urzędu
  • 25 V 2012 - wejście w życie Traktatu Unii

Prezydenci wybrani podczas drugiej okupacji sarmackiej

 1. Paweł Ciupak

  • 16 XI 2012 - zaprzysiężenie
  • 3 II 2013 - złożenie z urzędu ze względu na utratę obywatelstwa
 2. p.o. prezydent Prezerwatyw Tradycja Radziecki

  • 3 II 2013 - objęcie urzędu
  • 13 III 2013 - przekazanie urzędu następnemu prezydentowi
 3. Katiuszyn Rewoluty Lepki

  • 13 III 2013 - zaprzysiężenie
  • 11 VII 2013 - koniec kadencji
 4. Prezerwatyw Tradycja Radziecki

  • 19 VII 2013 - zaprzysiężenie

Prezydenci wybrani po uzyskaniu trzeciej niepodległości

 1. Paulina Natalia Wileńska

  • 22 IX 2014 - zaprzysiężenie
  • 18 V 2015 - koniec kadencji, rezygnacja
 2. Helmut Walterycz

  • 5 VI 2015 - zaprzysiężenie
  • 3 X 2015 - zaprzysiężenie
 3. Paulina Natalia Wileńska

  • 2 XI 2015 - zaprzysiężenie na pierwszą kadencję
  • 4 III 2016 - zaprzysiężenie na drugą kadencję
  • 2 VII 2016 - koniec kadencji
 4. Michał Michaelus

  • 9 VIII 2016 - zaprzysiężenie
  • 7 IX 2017 - permanentny urlaub i wyznaczenie wiceprezydenta
  • 15 XI 2017 - koniec kadencji
 5. p.o. Jezus Ipanienko, jako Wiceprezydent

  • 7 IX 2017 - powołanie na wiceprezydenturę
  • 15 XI 2017 - koniec kadencji prezydenta Michała Michaelusa
 6. Jezus Ipanienko

  • 15 XI 2017 - zaprzysiężenie na pierwszą kadencję
  • 15 III 2018 - zaprzysiężenie na drugą kadencję
  • 13 VII 2018 - koniec kadencji
 7. Polyna

  • 30 VII 2018 - zaprzysiężenie na pierwszą kadencję
  • 27 XI 2018 - przewidywany koniec kadencji