Strona główna

Instytut Historii LUW jest jednostką Ludowego Uniwersytetu Wandejskiego zajmującą się badaniem historii Mandragoratu Wandystanu i gromadzeniem publikacji na ten temat. Dyrektorem instytutu jest tow. dr net. Jost Tilans:

Jost Tilans