Historyczni buduarowie miejscowości

Buduarowie w historii Wandystanu byli explicite odwoływani bardzo rzadko, pełniąc swoje urzędy do czasu wypalenia, odejścia z kraju, bądź powołania następcy. Dlatego też dat końca urzędowania nie da się zwykle dokładnie ustalić.

Genosse-Wanda-Stadt

Precelourbańsk

Sangjang

Sigmarstadt

Sodoma

Winnica


 1. Postanowienie Prezydenta Mandragoratu Wandystanu z dnia 19 grudnia 2004 r. w sprawie powołania Buduara Genosse Wanda Stadt (D.P.M.W. 1/2005 poz. 42) 

 2. Defloriusz Dyman Wander, Przewrót w Genosse Wanda Stadt!, Wandea Ludu 18 września 2006 

 3. Postanowienie Prezydenta Mandragoratu Wandystanu z dnia 17 czerwca 2007 r. w sprawie powołania buduara Genosse-Wanda-Stadt (D.P.M.W. 2007-2009) 

 4. Postanowienie Prezydenta Mandragoratu Wandystanu w sprawie powołania buduara (D.P.K.S. poz. 6113) 

 5. Postanowienie Prezydenta Mandragoratu Wandystanu z dnia 25 grudnia 2004 r. w sprawie powołania Buduara Precelkhandy (D.P.M.W. 1/2005 poz. 46) 

 6. Rozporządzenie Ułanbatorów Precelkhandy z dnia 6 marca 2005 r. w sprawie powołania Buduara Precelkhandy (D.P.M.W. 1/2005 poz. 77) 

 7. Postanowienie Mandragorów z dnia 29 sierpnia 2005 r. w sprawie odowłania buduara (D.P.M.W. 6/2005 poz. 171) 

 8. Postanowienie Prezydenta Mandragoratu Wandystanu z dnia 26 lipca 2007 r. w sprawie powołania buduara San Jang (D.P.M.W. 2007-2009) 

 9. Postanowienie Prezydenta Mandragoratu Wandystanu z dnia 13 sierpnia 2007 r. w sprawie odwołania buduara San Jang (D.P.M.W. 2007-2009) 

 10. Postanowienie Prezydenta Mandragoratu Wandystanu z dnia 16 sierpnia 2007 r. w sprawie powołania buduara San Jang (D.P.M.W. 2007-2009) 

 11. Postanowienie Prezydenta Mandragoratu Wandystanu z dnia 3 maja 2011 w sprawie powołania buduara (D.P.M.W. 2009-2012) 

 12. Postanowienie Kolektywu Mandragorskiego z dnia 19 kwietnia 2011 w sprawie unormowania podziału terytorialnego (D.P.M.W. 2009-2012) 

 13. Statut Gminy Sigmarstadt z dnia 1 marca 2005 r. (D.P.M.W. 1/2005 poz. 76) 

 14. Statut Gminy Frodowice z dnia 9 kwietnia 2005 r. (D.P.M.W. 3/2005 poz. 110) 

 15. Postanowienie Prezydenta z dnia 19 lutego 2006 r. w sprawie odwołania buduara (D.P.M.W. 7/2006 poz. 278) 

 16. Postanowienie Prezydenta z dnia 19 lutego 2006 r. w sprawie powołania buduara (D.P.M.W. 7/2006 poz. 279) 

 17. Albus Boreed, Szczucki zrezygnował, Wandea Ludu 5 czerwca 2005 

 18. Postanowienie Prezydenta Mandragoratu Wandystanu z dnia 25 września 2007 r. w sprawie powołania buduara Winnicy (D.P.M.W. 2007-2009) 

 19. Postanowienie Kolektywu Mandragorskiego z dnia 27 lipca 2009 o odwołaniu i powołaniu buduara Winnicy (D.P.M.W. 2009-2012) 

 20. Postanowienie Prezydenta Mandragoratu Wandystanu z dnia 25 lipca 2007 r. w sprawie powołania buduara Winnicy (D.P.M.W. 2007-2009)