Urzędujący Prezydent

Helmut Walterycz von Automaten und Halbautomaten - gnomi piłkarz, działacz i trener piłkarski. Grał w Naprzodzie Przemysławoprzybyłowsk, Słonikach Sodomia, KS Wandea, FC Czarnolas, FKK Rantiochskie Krasnoludy.

Trener Rotoru Precelkhanda, Dżumy Cracoffia, ponownie Rotoru, kadry narodowej Gnomii, a obecnie reprezentacji narodowej Wandystanu.

Azylant klimatyczny w Winnicy, redaktor (Od)Głosu Fabryki, kawaler Orderu Wolności. Prezydent Wandystanu od lipca do października 2015.

Wcześniej znany jako Leszek Karakachanow (z pochodzenia Teutoniec).

Wyznawca wandyzmu (z frakcji modernistycznej), Ojciec Świecki jako Cizia Bokassa II, a następnie przez długi okres dalajwanda jako Zoidberg Cedenbał.

Prezydenci Mandragoratu Wandystanu
Tymczasowy Prezydent
Pierwsza niepodległość
Pierwsze zjednoczenie
Druga niepodległość

wprowadzenie Stanu Klęski Aktywnościowej, kolejni prezydenci mianowani przez Mandragorów

Drugie zjednoczenie
Trzecia niepodległość
Ojcowie Świeccy
Bezkonklawowi
Wybrani na konklawe
Dalajwandowie