Wandejska Socjalistyczna Partia Jedności

Jedna z partii funkcjonujących od początków Mandragoratu Wandystanu. Założona przez Michasia Winnickiego odgrywała dużą rolę polityczną. Po ujawnieniu istnienia w łonie kierownictwa odchyłu socjaldemokratyczno-reakcyjnego (słynna afera profesora Kellera) założyciel wraz z młodym działaczem Alojzym Pupką opuścili ją i przenieśli się do LOK. W późniejszych latach obie partie konkurowały ze sobą o rząd dusz na wandejskiej lewicy. Po zjednoczeniu z kanapową WZPR jako Socjalistyczna Partia Wandystanu.