Podlord

W formie żeńskiej podlordzica. Podlord to fajny tytuł społeczny awangardy a nie jakiś tam wsiowy baronet, któremu podlord w nazewnictwie monarchofaszystowskim dawniej odpowiadał.

Podlord wbrew pierwszym skojarzeniom językowo-fonetycznym nie ma nic wspólnego z arystokratycznym lordem. Tytuł został zaczerpnięty ze staroprecelkhandzkiego, gdzie "po" znaczyło "nad" a "dlord" - "rewolucjonista".

Podlordzi muszą wykazywać się szczególną czujnością ideologiczną.

Tytuły społeczne awangardy proletariatu
Obecne
Dawne