Zaoriada (Krakozjacka)

Zaoriada

Sioło Graniczne Zaoriada (Krakozjacka) (krak. Синирлик Сёуо Кракозлик Заоряда, Synyrlyk Sioło Krakozlyk Zaoriada) to wieś, która – jak sama nazwa wskazuje – znajduje się na granicy Krakozji, konkretnie na granicy z Precelią Wschodnią, gdzie znajduje się bliźniacza wieś Zaoriada (Precelijska).

Łatwo zauważyć, że domy drewniane to nasza sąsiednia Precelia Wschodnia, zaś jurty to już nasza Krakozja.

We wiosce pochowany jest w rodzinnej mogile Nasz Wieczny Sekretarz.