Niedojedaniewsk

Niedojedaniewsk

Sioło Jednej Jurty Niedojedaniewsk (krak. Сёуо Шатир Бұр Нєдоєданєвск, Sioło Szatyr Bur Niedojedaniewsk) jest najmniejszą wioską w Krakozji – mieszka tutaj tylko jedna jurta. Warto tu jednak wpaść na "Kojanschick": dobry, gnomi kumys z mleka klaczy, który mieszkająca tu rodzina Ajragowiczów sprowadza z dalekiej Scholandii. Koło Niedojedaniewska znajduje się fajne jeziorko. Tylko nie kąp się od razu po spożyciu "Kojanschicku"!