Gyrbanguły

Gyrbanguły

Illianowiczańskie Sioło Gyrbanguły (krak. Ілляновічлик Сёуо Гирбангұуи, Illianowiczlyk Sioło Gyrbanguły) – wieś, w której przyszedł na świat Najjaśniejszy Uśmiech Krakozjańskiego Nieba, Czcigodny Ojciec Narodu i Państwa Krakozji, Nasz Wieczny Przywódca tow. Władimir Karol Illianowicz. We wsi znajduje się jutra-muzeum ku czci Naszego Wiecznego Przywódcy.