Żuzy

Żuz (krak. жүз żüz, l.mn. жүздар żüzdar) w kulturze Krakozów jest ponadplemienną organizacją polityczną, która skupia przedstawicieli różnych plemion (o samych plemionach możecie przeczytać w tym miejscu). Żuzy stanowią istotny element społeczeństwa krakozjackiego, który – dzięki wielkiej mądrości Czcigodnego Ojca Narodu, Naszego Wiecznego Przywódcy tow. Władimira Karola Illianowicza – zyskał nowe znaczenie w podnoszeniu świadomości klasowej Krakozów.

Historycznie żuzy pełniły głównie funkcje wojskowe – plemiona łączyły siły, by obronić się przed wrogiem, lub by tego wroga zaatakować wspólnymi siłami. Dlatego z czasem każdy z żuzów, w celu lepszej identyfikacji, zaczął stosować jednolite barwy sztandarów bojowych, od których wywodzą się nazwy żuzów, funkcjonujące do dnia dzisiejszego. Żuzy przybierały też epitet, który miał wzbudzać szacunek, a niekiedy nawet i postrach wśród przeciwników.

Przynależność plemienia do żuzu jest dobrowolna. Niejednokrotnie w historii Krakozji zdarzało się, że plemiona zmieniały swoje barwy w zależności od aktualnej koniunktury społecznej. Z tego samego powodu niektóre plemiona mogły nie przystępować do żadnego z żuzów, stając się tym samym plemieniem niezżuzowanym.

Żuzy Krakozji alfabetycznie według koloru

antracytowy.pngWielki Żuz Antracytowy / Ұлилик Антрацитлик Жүз – Kumysłykowie (plemię przewodnie), Arbüzowie, Özylowie.

brunatny.png Niepohamowany Żuz Brunatny / Жоптоктаганлик Коңилик Жүз – Watahowie (plemię przewodnie), Kürwowie, Czaprakowie (tylko klan Żuzojebców).

gumigutowy.png Gargantuiczny Żuz Gumigutowy / Алиплик Гұмігұтлик Жүз – Czambułowie (plemię przewodnie), Kołpakowie (tylko klan Derwiszów Średnich i Jarajbatów), Szaszłykowie, Türbanowie (bez klanu Kabatów).

karminowy.png Nieustraszony Żuz Karminowy / Жопкоркұганлик Кармінлик Жүз – Abażurowie (plemię przewodnie), Czaprakowie (bez klanu Żuzojebców), Kołpakowie (tylko klan Dongów).

xanadu.png Wojowniczy Żuz Xanadu / Савашлик Щанадлик Жүз – Szaran-Czanowie (plemię przewodnie), Kołpakowie (pozostałe klany).

zolto-zloty.png Najwyższy z Żuzów Żuz Żółto-Złoty / Енющлик Жүздармен Сарлик-Алтик Жүз – Ponadplemienny Klan Illianowiczów (klan przewodni), Dżigowie, Ogierowie, Türbanowie (tylko klan Kabatów), Kołpakowie (tylko klan Gołodupców), Hulajdüszowie.

Plemiona niezżuzowane

Plemionami niezżuzowanymi są Żeżu-Bezbekowie i Peszył-Bezbekowie, zwani zbiorczo Bezbekistanem (Безбекістан). Należy jednak brać pod uwagę, że oba ludy bezbeckie nie formują ze sobą wspólnej grupy.