Strona główna

Сіктір гіт Кракозияда!Wypierdalać w Krakozji!

Znajdujecie się na niewielkim terytorium Illianowiczańskich Żuzów Krakozji – okręgu Mandragoratu Wandystanu w stanie organizacji. Krakozja jest krainą otoczoną górami z północy i zachodu oraz stepami z południa i wschodu, będącą ojczyzną koni, sokołów oraz ałtajskiego, wieloplemiennego, postępowego ludu Krakozów, oświeconego myślą tow. Wandy i Naszego Wiecznego Przywódcy Illianowicza.

Krakozja powstała w 2007 roku jako autokracja totalitarno-socjalistyczna, niosąc promień Rewolucji w najdalsze zakątki Wirtuazji. Państwo zaprzestało działalności w 2011 roku, gdy zasnęły serca Naszego Wielkiego Przywódcy Illianowicza i Naszego Wiecznego Sekretarza Krakozowa. Dziś, po sześciu latach żałoby narodowej oraz w dziesiątą rocznicę powstania, Krakozja odradza się na łonie Mandragoratu Wandystanu – jedynej socjalistycznej ojczyzny wolności w Mikroświecie.

Odwiedzajcie Krakozję i wspierajcie jej rozwój!

Krakozy

Krakozyja wielka je, ospodarstwo ma –
– Niet ako to majet te głupiet Alrajna.

Ibrahm Garbałdany Ludrer, "Pieśń Krakozów", 2007