Plemiona

Słowem wstępu

Plemię

Krakozję zamieszkuje wiele plemion, które posiadają różne zwyczaje, zajmują się różnymi profesjami i mówią wieloma narzeczami, niekiedy mocno różniącymi się od siebie. Na plemię składają się rody, które są ze sobą spokrewnione osobą wspólnego, często legendarnego, przodka. Poszczególne plemiona zamieszkują zwarte obszary gór i stepów, choć w wielu miejscowościach możemy spotkać demograficzną mieszankę więcej niż jednego plemienia. Co ciekawe, wiele plemion mieszka również poza Krakozją, prowadząc koczowniczy tryb życia na Dzikich Polach, Negevie, bądź Stepach Lolardyjskich.

Plemiona organizują się dobrowolnie w żuzy, czyli ponadplemienne organizacje polityczne. Więcej o żuzach możecie poczytać tutaj.

Większość plemion cechuje się silnie ugruntowaną tożsamością narodową, którą wyraża myśl: Najpierw Krakozja, potem Żuz, dopiero potem Plemię.

Plemiona Krakozji alfabetycznie

Abażurowie (Аба Жұр) –

Arbüzowie (Арбүз) –

Bezbekowie (Безбек) – plemię zwyczajowo dzielące się na dwa podplemiona: koczowniczych Żeżu-Bezbeków (Жежұбезбек) i pół-osiadłych Peszył-Bezbeków (Пешиубезбек).

Czambułowie (Чамбұу) –

Czaprakowie (Чапрак) –

Dżigowie (Джіг) –

Hulajdüszowie (Хұлай Дүш) –

Kołpakowie (Коупак) –

Kumysłykowie (Кұмис Уик) –

Kürwowie (Күрви) –

Ogierowie (Огєри) –

Özylowie (Өзил) –

Szaran-Czanowie (Шаран Чан) –

Szaszłykowie (Шаш Уик) –

Türbanowie (Түрбан) –

Watahowie (Ватаха) –