Jak czytać po krakozjacku

W Krakozji pisze się i czyta w najlepszym alfabecie świata, alfabecie pokoju i postępu, jakim jest cyrylica dostosowana do narzeczy używanymi na codzień w Krakozji.

Аа Бб Вв Гг Дд Ее Ёё Єє Жж Зз Іі Ии Йй Кк Лл Мм Нн Ңң Оо Өө Пп Рр Сс Тт Уу Ұұ Үү Фф Хх Цц Чч Шш Щщ Юю Яя – trudne? Tylko na pierwszy rzut oka!

Czytanie krakozjackich liter może na samym początku sprawić drobne trudności nawet wprawnym czytaczom Grażdanki, dlatego też warto zapoznać się z poniższą ściągawką alfabetu Krakozów.

Szkoła

Bukwy

АаA jak Awangarda

БбB jak Bierut

ВвW jak Wanda

ГгG jak Gierek

ДдD jak Dekameron

ЕеE jak Engels

ЁёJO / IO jak Joanna lub Piotr

ЄєJE / IE jak Jezus lub Kurier

ЖжŻ jak Żenada

ЗзZ jak Zongya

ІіI jak Iwan

ИиY jak Prezydent

ЙйJ jak Chuj

КкK jak Kurwa

ЛлL jak Lenin

МмM jak Mandragorat

НнN jak Napalm

ҢңNG jak Wrong

ОоO jak Oksymoron

ӨөÖ jak Döp döp döp

ПпP jak Precelek

РрR jak Rodzyn

СсS jak Stalin

ТтT jak Trock

УуŁ jak Łukasz

ҰұU jak Urban

ҮүÜ jak Rühle

ФфF jak Frytki

ХхH / CH jak Huj lub Chuj

ЦцC jak Cenzor

ЧчCZ jak Tęczow

ШшSZ jak Szkolandia

ЩщSZCZ jak Szcziszczat

ЮюJU / IU jak Jutrzenka lub Katiusza

ЯяJA / IA jak Jacek lub Partia