Okrzyk bojowy

GULEGULEGUL

# GULEGULEGULEGULEGUL!!! /MP3/

Okrzyk bojowy to charakterystyczny element zwyczajów wojennych wśród Krakozów, chociaż obecnie pełni inne funkcje i nie kojarzy się z wojskowym zawołaniem. Historycznie okrzyk bojowy stosowany był w celu identyifikacji wojsk, a także dla podnoszenia morale.

Współczesne funkcje okrzyku bojowego

Obecnie okrzyk bojowy, zapisywany wielkimi literami, może oddawać wiele znaczeń w zależności od kontekstu. Postując krakozjackie GULE(GULE)GUL, można wyrazić między innymi:

Przykłady użycia

Przykład 1.
Wasilij, napijemy się kumysu?
GULEGULEGUL!

Przykład 2.
Będziemy zwyciężać i ZWYCIĘŻYMY! GULEGUL!
GULEGULEGULEGULEGULEGULEGUL!

Przykład 3.
(Dowolna wypowiedź Daniela von Witta)
GUUUULEGULEGULEGULEGULEGULEGUUUUL!