Rybas Žuzas

Hierbas

Rybas Žuzas je žuzą-profesią rybębraniją Krakozią kai každys Krakozas iz každys žuzas možū svobodnią pracovičias. Cechas charakterystyčnas Rybas Žuzas je rybas žuzas žargonas, a jegas žrodlas ne je znaną – pravdąpadabnias každas ispolgloskas a každas samogloskas imitujū glosų rybų iz žekas kai rybai šapluškajai. Ne je Rybas Žuzas žuzą kulturą, a funkcionujū nazvų žuzų nazvas tradycyjnas a izvįčajovas profesijas. Člankas Rybas Žuzas šanazyvū Žmogus.

Znanai tekstai po Rybą Žuzą Žargoną:

Ryboslovas Ščupakievicius – Velkas Lūdovas Krakozias (fragmentas)

Krakozias, matčyznas! Tu alias rėkas Leninų
co ludų svojų silnų a stanovčų trimiū!
Tera penkostas tvojas na calais ozdąbas
Pisiū šybką - však menaperdąlajū glovas!
Svęckas Vandas co našas ludovas matčyznas
iz Tovažyšų Ženadų a Ilijanovičų broniū!

(...)

Kūrvas sarmąckas, glovas menaperdąlajū!
Kai je kųmysas mojas milas, Tovažyšas?

Gūlgųlegūlėgūlegūlegūlas!


Miedžas-Narodūvkas

Bojas je našų ostatnijų!
Krvąvas trudas šaskaučijū
Kai zviauzkas naš brātnijas
Krakoziją lūdas ogarnijū!