Sarmacja: dawne instytucje

Sarmacja

Akademia Unisławowska

Sarmacka uczelnia wyższa. Obecnie niedziałająca. Patronem uczelni jest Książę Unisław.

Archiwum Notarialne

Pierwsza sarmacka kanclelaria notarialna, przedsięwzięcie Korporacji Innuendo. Odpłatnie gromadziła i przechowywała akty prawne i inne.

ASGroup

Działająca w Syriuszu grupa kapitałowa, skupiająca firmy których właścicielem był Adam Stepaniuk. W skład grupy wchodził ośrodek wypoczynkowy Jellyfish, E-sign Sarmacja, biuro podróży AS Travel oraz AS Sytems, zajmujacy się sprzedażą licencji na strony www w Sarmacji. Od bardzo dawna niedziałająca.

Atlas Sarmacki

Firma zajmująca się kartografią i statystyką geograficzną związana z Księstwem Sarmacji oraz miejscem zamieszkania Sarmatów w świecie realnym. Tworzyła graficzne schamaty władz sarmackich. Część koncernu medialnego Korporacji Innuendo. Główny kartograf: Piotr Krupiński. Wcześniej pod nazwą Mapa sarmacko-polska. Od 2004 r. strona internetowa atlasu nieaktualizowana.

Bank Tropicany

BT znajduje się w mieście Sola, instytucja bankowa dawnej prowincji Tropicana. Budynek z historii przedinternetowej powstał w 1760 r. jako siedziba misjonarzy. BT nigdy nie funkcjonował jako bank systemowy. Z BT wiążę się powstanie Best Banku.

Biblioteka Unisławowska

Znajduje się w Grodzisku w Księstwie Sarmacji.

Według historii przedinternetowej budynek wzniesiony w XV w. według projektu Ch. Gargulca i P.F. Bastardeux. Ma charakter klasycystyczny. Fontanna stojąca przed biblioteką pochodzi z 1831. W 1947 w wynku eksplozji budynek częściowo się zawalił. Odbudowany w 1956.

Innuendo

Korporacja założona przez towarzyszy Precelika i Khanda w 2004 r. w Sarmacji.

Obejmowała co najmniej kilkanaście inicjatyw gospodarczo-usługowych, z których niektóre stały się fenomenem kulturalnym, jak np. Szalety Sarmackie.

Prywatne Biuro Informacyjne

Prywatna agencja wywiadowcza działająca w Księstwie Sarmacji. Właściciel: Kryspin Bober.